Läser du böcker?

Om svaret på den frågan är nej så är du inte ensam. Överallt pratas det om hur viktigt det är att läsa – och det är det. Men det finns många hinder i vägen för läsandet: tidsbrist, språksvårigheter, ovana och ointresse är några av dem. Därför vill vi visa andra vägar än den traditionella pappersboken. En bok är en bok oavsett om du läser den hemma eller lyssnar på den på jobbet. Vi tror att den muntliga berättelsen är djupt mänsklig och fortfarande högst relevant och vi tror att arbetsplatser är utmärkta arenor för kultur. Vi tror helt enkelt på ljudboken – på och utanför jobbet.

Med Ljudboken på jobbet vill vi avdramatisera läsandet och väcka läslusten genom att stärka deltagarnas identitet som läsare. Inom ramen för projektet kommer vi att arbeta läsfrämjande med bibliotekets ljudboksapp Biblio som erbjuder gratis e-ljudböcker till alla. Men vi vill inte nöja oss där! Är ni flera på jobbet som vill börja prata om böcker ni lyssnat på eller kanske passa på att träna på språket? Vill ni att en författare besöker ert fackliga möte eller arbetsplats? Har du tankar kring hur man kan arbeta med ljudboken på just din arbetsplats? Genom vara med i projektet kan ni delta i samtalsgrupper, studiecirklar, författarbesök samt få en bra introduktion till hur man använder Biblio. Tveka inte, delta i Ljudboken på jobbet.

Vi riktar oss till fackförbund och arbetsplatser som anser att kultur är en viktig beståndsdel och vill avsätta några timmar för läsfrämjande insatser! Intresserad? Hör av er så berättar vi mer och bjuder in till ett informationsmöte i början av hösten 2018.

Kontaktperson för Ljudboken på jobbet: Åsa Eliasson, bibliotekarie | tfn: 021-39 46 74 | e-post: asa.marie.eliasson@vasteras.se