Om oss

Skådebanans historia

Skådebanan bildades 1910 som ett teaterföretag med folkbildningssyfte.
Uppgiften  var att nå människor som inte normalt kommer i kontakt med teater. Idag har målet vidgats och omfattar nu förutom teater och musik, dans, konst, film, litteratur  och annan kulturell verksamhet.
Regionala skådebanor arbetar idag via sina kulturombud över hela landet för att vidga intresset och göra kulturen tillgänglig för så många som möjligt.
Många olika folkrörelser är medlemmar i dom regionala skådebanorna. Det är studieförbund, politiska och fackliga organisationer, invandrarföreningar och handikapprörelser.

För att kunna nå ut med ett intressant och engagerande kulturbudskap bedrivs ett nära samarbete med kulturarbetare och kulturinstitutioner. Målet är folkbildning. Folkbildning är ansvar.

sveriges skådebanor

Skådebanans huvudorganisation Riksskådebanan arbetar övergripande med kulturfrågor i Sverige. De deltar i debatter och diskussioner om kulturella sakfrågor som berör folkbildning och demokrati. Varje år delas Riksskådebanans kulturstipendium ut till en kulturorganisation eller person som har gjort avtryck genom sitt kulturarbete. 

I Sverige finns åtta regionala skådebanor som alla är en fristående organisation. Alla arbetar för kulturens tillgänglighet och allas rätt till kultur. Hur det görs är individuellt för varje skådebana. Det ger oss styrka och bredd i hela organisationen. 

Riksskådebanan

Skådebanan Dalarna

Skådebanan Jönköping

Skådebanan Norrbotten

Skådebanan Stockholm

Skådebanan Södra regionen

Skådebanan Västra götaland

Skådebanan Östergötland

 

Bli en medlemsorganisation

Att vara medlemsorganisation innebär att man stöttar Skådebanan Västmanlands verksamhet.
I gengälld får medlemsorganisationen tillgång till Skådebanan Västmanlands utskick till Skådebanans nätverk, så kallade ombud eller kulturombud.
Utskicken kan innehålla erbjudanden, information, eller annat som berör kultur i Västmanland.
Som medlemsorganisation kan en representant för er förening bli invald i skådebanan Västmanlands styrelse och genom det påverka arbetsinnehåll och inriktning. Processen är densamma som i andra föreningar med en valberedning som ger förslag på ett årsmöte.

Skådebanan Västmanlands är en partipolitisk och religiös obunden förening.

Att bli medlemsorganisation kostar förnärvarande mellan 100kr och 1000 kr om året beroende storlek på organisation.
Anmäl till: Skådebanan Västmanland Humlegatan 1, 72226 Västerås
vastmanland@skadebanan.se

Våra medlemsorganisationer

Kulturföreningen Tillsammans
PRO Kultur
Fackförbundet Grafiska
LO-distriktet i Mellansverige
Handels avd 18
Västerås Folkhögskola
Västerås Arbetarteater
Riddarhyttans Arbetarteaterförening
OperaRop
Västmanlands Teater
Strängt Taget
4:e teatern
ABF Västmanland
Elektra Folkets Bio
Konstfrämjandet Västmanland
Teater Oliver
Awake projects

Styrelse Skådebanan Västmanland

Ordförande:
Ann-Christine Björkman, Handels avd 18

Kassör:
Zenita Bergman, PRO Kultur

Ledamöter:
Jenny Setterholm, Handels avd 18, Vice ordförande
Markus Norrman, OperaRop
Börje Rönnqvist, Elektra Folkets Bio
Yolanda Ryn, Teater Oliver
Olle Grönvalls

Valberedning:
Åsa Kratz, Handels avd 18
Ingegärd Svednell
Sofia Öhrndalen, 4:e Teatern

Revisorer:
Annika Salvén, Handels avd 18
Per Ek, LO Mellansverige

Skådebanans stadgar

Här kan du läsa om Skådebanans regioners stadgar.