Riksskådebanans höstkonferens

Foto Tapani Björkbacka

Varje år bjuder Riksskådebanan in till höstkonferens för alla regionala skådebanor. I år träffades vi på Syninge kursgård utanför Rimbo. Vi besöktes av Ingrid Carlgren som pratade om Bildning i resultatstyrningens tid, Veronica Lamppa och Mona-Lisa Djerf från Kulturrådet och Astrid Mäkitalo från Funktionsrätt Sverige. Som kulturinslag bjöd Gunnar Axelson Fisk oss på en pjäs om Gustav Fröding. Under konferensen arbetades det med intern utveckling av organisationen som helhet men även vår regionala verksamhet.