kultur för livet

Riksskådebanan har beviljats projektmedel från Kriminalvården för att genomföra projektet Kulur för Livet på kriminalvårdsanstalter och häkten i de regionala skådebanornas närområde. Skådebanan Västmanland kommer tillsammans med författaren Magnus utvik genomföra skrivarcirkel på anstalten Hinseberg. Projektet startar under första kvartalet 2022.

Här kan ni läsa mer om vilka som har beviljats stöd i år.