Kultur för Livet – Hinseberg

Kultur för Livet, skrivarcirkel på anstalten Hinseberg

Nu har vi tillsammans med författaren Magnus Utvik genomfört 2 studiecirklar med 2 grupper under 10 veckor på anstalten Hinseberg. Under veckornas gång har det fallit ifrån några deltagare samtidigt som det har tillkommit nya. Totalt har 20 tjejer deltagit i skrivarcirklarna och ytterligare tjejer på anstalten har fått möjlighet att bidra med texter utanför skrivarcirkelns regi. 

Vi har skrattat, tröstat och haft djupa samtal tillsammans med deltagarna under våra träffar. Upplägget förändrades under arbetets gång, från att bara ha gemensamma skrivuppgifter i grupp till att dela upp passet och även lägga till enskilda samtal. Det har gjort att deltagarna har öppnat sig och texterna har fått en personligare ton. 

Vi är stolta över att ha material till att sätta ihop en antologi med alla texter som har kommit fram under skrivarcirkeln. Nu börjar det stora arbetet med att sammanställa materialet till en bok som vi räknar med att publicera i början av vintern.