kultur för livet

Riksskådebanan har beviljats projektmedel från Kriminalvården för att genomföra projektet Kulur för Livet på kriminalvårdsanstalter och häkten i de regionala skådebanornas närområde. Skådebanan Västmanland kommer tillsammans med författaren Magnus utvik…

Fortsätt läsakultur för livet